Tải game Tập Kích - Game Bắn Súng VTC
Tải game DDTank - Game bắn súng tọa độ của Garena
Tải game chiến dịch huyền thoại - Game bắn súng
Tải game FIFA Online 4 - Game bóng đá của Garena
Các hệ Pokémon trong game Pokemon Go icon Các hệ Pokémon trong game Pokemon Go
3.9K lượt tải
Miễn phí

Các hệ Pokémon trong game Pokemon Go


Các bản Pokemon Go Việt Nam khác

Pokémon được chia làm các hệ khác nhau và có những đặc tính, sức mạnh của từng loài. Có thể hệ Pokémon này là khắc tinh của hệ Pokémon khác, nhưng nó cũng có thể bại trận trước một loại Pokémon khác. Vì thế, nắm rõ được sức mạnh, đặc điểm từng loại sẽ giúp bạn có chiến thuật đưa Pokémon nào ra trận.

Các hệ Pokémon trong Pokémon Go

Move của Pokémon được chia làm hai loại là: Physical Attack (Đòn đánh Vật lý) và Special Attack (Đòn đánh Đặt biệt).

Physical Attack gồm các hệ: Normal (thường), Fighting (đánh đấm), Flying (bay), Poison (độc), Ground (đất), Rock (đá), Bug (bọ), Ghost (ma), Steel (kim loại).
Special Attack gồm các hệ: Fire (lửa), Water (nước), Grass (cỏ), Electric (điện), Psychic (siêu linh), Ice (băng), Dragon (rồng), Dark (bóng tối), Fairy (tiên).

Ghi chú:

Cực kì hiệu quả (2x): Sức tấn công được tăng gấp đôi.
Không hiệu quả (½x): Sức tấn công bị giảm phân nửa.
Mạnh (+½x): Bị tấn công bằng một nửa sức mạnh.
Yếu (-2x): Bị tấn công bằng sức mạnh gấp đôi.
Không tác dụng (0x:) Không thể tấn công.
Không bị ảnh hưởng (+0x): Không thể bị tấn công.

1. Hệ Pokémon Normal (Thường):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Castform, Chansey, Ditto, Eevee, Jigglypuff, Togepi …
Chúng có thể học các move sau: Strength, Thrash.
Không hiệu quả so với các hệ: Rock, Steel.
Yếu so với các hệ: Fighting.
Không tác dụng so với hệ: Ghost.

2. Hệ Pokémon Fighting (Đánh đấm):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Machamp, Hitmontop, Hitmonlee, Hitmonchan …
Chúng có thể học các move sau: Focus Punch, Superpower (only learned by Registeel, Regirock, and Regice).
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Dark, Ice, Normal, Rock, Steel.
Không hiệu quả so với các hệ: Bug, Fairy, Flying, Poison, Psychic.
Mạnh so với hệ: Bug, Dark, Rock.
Yếu so với các hệ: Fairy, Flying, Psychic.
Không tác dụng so với hệ: Ghost.

3. Hệ Pokémon Flying (Bay):

Gồm một số Pokemon mạnh như : Ho-oh, Dragonite …
Chúng có thể học các move sau: Sky Attack (only learned by Moltres and Altaria), Aeroblast (only learned by Lugia).
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Bug, Fighting, Grass.
Không hiệu quả so với các hệ: Electric, Rock, Steel.
Mạnh so với hệ: Bug, Fighting, Grass.
Yếu so với các hệ: Electric, Ice, Rock.
Không bị ảnh hưởng bởi hệ: Ground.

4. Hệ Pokémon Poision (Độc):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Gloom, Gulpin, Spinarak, Muk, Weezing.
Chúng có thể học các move sau: Toxic, Poison Tail, and Sludge Bomb.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Fairy, Grass.
Không hiệu quả so với các hệ: Ghost, Ground, Poison, Rock.
Mạnh so với các hệ: Bug, Fairy, Fighting, Grass, Poison.
Yếu so với các hệ: Ground, Psychic.
Không hiệu quả so với hệ: Steel.

5. Hệ Pokémon Ground (Đất):

Gồm một số Pokemon mạnh như : Dugtrio, Groudon …
Chúng có thể học các move sau : Mud Sport, Earthquake, Dig.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Electric, Fire, Poison, Rock, Steel.
Không hiệu quả so với các hệ: Bug, Grass.
Mạnh so với các hệ: Poison, Rock.
Yếu so với các hệ: Ice, Grass, Water.
Không tác dụng so với hệ: Flying.
Không bị ảnh hưởng bởi hệ: Electric,

6. Hệ Pokémon Rock (Đá):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Golem, Regirock …
Chúng có thể học các move sau: Rock Throw, Rock Slide, Ancientpower.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Bug, Fire, Flying, Ice.
Không hiệu quả so với các hệ: Fighting, Ground, Steel.
Mạnh so với các hệ: Fire, Flying, Normal, Poison.
Yếu so với các hệ: Fighting, Grass, Ground, Steel, Water.

7. Hệ Pokémon Bug (Bọ):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Heracross, Pinsir, Scizor …
Chúng có thể học các move sau: Megahorn, Signal Beam.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Dark, Grass, Psychic.
Không hiệu quả so với các hệ: Fairy, Fighting, Fire, Flying, Ghost, Poison, Steel.
Mạnh so với hệ: Fighting, Grass, Ground.
Yếu so với các hệ: Fire, Flying, Rock.

8. Hệ Pokémon Ghost (Ma):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Banette, Gengar, Misdreavus …
Chúng có thể học các move sau: Cruse, Shadow Ball, Shadow Punch.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Ghost, Psychic.
Không hiệu quả so với các hệ: Dark.
Mạnh so với các hệ: Bug, Poison.
Yếu so với các hệ: Dark, Ghost.
Không tác dụng so với hệ: Normal.
Không bị ảnh hưởng bởi hệ: Fighting, Normal.

9. Hệ Pokémon Steel (Kim loại):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Beldum, Aggron, Steelix, Mawile, Registeel, Dialga …
Chúng có thể học các move sau: Steel Wing , Iron Tail , Meteor Mash …
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Fairy, Ice, Rock.
Không hiệu quả so với các hệ: Electric, Fire, Steel, Water.
Mạnh so với các hệ: Bug, Dragon, Fairy, Flying, Grass, Ice, Nomal, Psychic, Rock, Steel.
Yếu so với các hệ: Fighting, Fire, Ground.
Không bị ảnh hưởng bởi hệ: Poison.

10. Hệ Pokémon Fire (Lửa):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Entei, Moltres, Charizard, Magmar …
Chúng có thể học các move sau: Blast Burn (only learned by Charizard), Eruption (only learned by Groudon and Camerupt), Overheat.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Bug, Grass, Ice, Steel.
Không hiệu quả so với các hệ: Dragon, Fire, Rock, Water.
Mạnh so với các hệ: Bug, Fairy, Fire, Grass, Ice, Steel.
Yếu so với các hệ: Ground, Rock, Water.

11. Hệ Pokémon Water (Nước):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Kyogre, Slowking, Vaporeon …
Chúng có thể học các move sau: Surf, Water Fall.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Fire, Ground, Rock.
Không hiệu quả so với các hệ: Dragon, Grass, Water.
Mạnh so với các hệ: Fire, Ice, Steel, Water.
Yếu so với các hệ: Electric, Grass.

12. Hệ Pokémon Grass (Cỏ):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Meganium, Oddish, Sunkern, Treecko, Naetle …
Chúng có thể học các move sau: Solarbeam, Leaf Blade, Magical Leaf …
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Ground, Rock, Water.
Không hiệu quả so với các hệ: Bug, Dragon, Fire, Flying, Grass, Poison, Steel.
Mạnh so với các hệ: Electric, Grass, Ground, Water.
Yếu so với các hệ: Bug, Fire, Flying, Ice, Poison.

13. Hệ Pokémon Electric:

Gồm một số Pokemon mạnh như: Zapdos, Amphamos, Raikou, Electabuzz.
Chúng có thể học các move sau: Thunder, Volt tackle (only learned by Pichu), Zap cannon, Thunderbolt.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Flying, Water.
Không hiệu quả so với các hệ: Dragon, Electric, Grass.
Mạnh so với các hệ: Electric, Flying, Steel.
Yếu so với các hệ: Ground.
Không tác dụng so với hệ: Ground.

14. Hệ Pokémon Psychic (Siêu linh):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Mewtwo, Mew, Alakazam …
Chúng có thể học các move sau: Psybeam, Confusion, Psychic.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Fighting, Poison.
Không hiệu quả so với các hệ: Psychic, Steel.
Mạnh so với các hệ: Fighting, Psychic.
Yếu so với các hệ: Bug, Dark, Ghost.
Không tác dụng so với hệ: Dark.

15. Hệ Pokémon Ice (Băng):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Articuno, Delibird, Jynx, Snorunt, Spheal, Regice …
Chúng có thể học các move sau: Blizzard, Ice Beam, Ice Puch.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Dragon, Flying, Grass, Ground.
Không hiệu quả so với các hệ: Fire, Ice, Steel, Water.
Mạnh so với các hệ: Ice.
Yếu so với các hệ: Fighting, Fire, Rock, Steel.

16. Hệ Pokémon Dragon (Rồng):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Rayquaza, Dragonite, Salamence, Latias, Latios.
Chúng có thể học các move sau: Outrage, Dragon Claw.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Dragon.
Không hiệu quả so với các hệ: Steel.
Mạnh so với các hệ: Electric, Fire, Grass, Water.
Yếu so với các hệ: Dragon, Fairy, Ice.
Không tác dụng so với hệ: Fairy.

17. Hệ Pokémon Dark (Bóng tối):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Tyranitar, Houndoom, Umbreon …
Chúng có thể học các move sau: Crunch, Faint Attack, Bite.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Ghost, Psychic.
Không hiệu quả so với các hệ: Dark, Fairy, Fighting.
Mạnh so với các hệ: Dark, Ghost.
Yếu so với các hệ: Bug, Fairy, Fighting.
Không bị ảnh hưởng bởi: Psychic.

18. Hệ Pokémon Fairy (Tiên):

Gồm một số Pokemon mạnh như: Xerneas, Sylveon, Togekiss …
Chúng có thể học các move sau: Moonblast, Dazzling Gleam.
Cực kì hiệu quả so với các hệ: Dark, Dragon, Fight.
Không hiệu quả so với các hệ: Fire, Poison, Steel.
Mạnh so với các hệ: Bug, Dark, Fighting.
Yếu so với các hệ: Poison, Steel.
Không bị ảnh hưởng bởi: Dragon.
Thực tế có rất nhiều Pokemon có hai hệ. Cho nên việc tính damage của một move đối với một Pokemon có sự thay đổi .

Chẳng hạn: Con Ho-oh hệ Fire-Flying bị tấn công bởi một Move hệ Rock thì sẽ bị 4x damage. Vì Fire và Flying đều kị Rock. Nếu dùng Rock Slide: Power 75 x 4 = 300 damage. Còn nếu dùng move hệ cỏ sẽ bị 1/4 damage vì Grass lại “sợ” Fire và Flying (dùng Solarbeam Power 120×1/4 = 30 damage).

Còn Zapdos hệ Electric-Flying nếu bị đánh bởi move Thunder thì sẽ bị 1x damage vì Flying sẽ bị 2x damage nếu bị move Electric đánh trúng, nhưng nó lại có hệ Electric nữa nên bị 1/2 damage nếu bị move Electric đánh. Tổng hợp lại là 1x. Dùng Thunder thì 1×120 = 120 damage.

Xem Thêm các bản Pokemon Go khác


THÔNG TIN

Cập nhật 07/08/16

Phiên bản 1.0 mới nhất

Hỗ trợ Android, iOS

Danh mục Tin Game Hot

Quét virus: An toàn, không có mã độc

Xếp hạng 5/5 (1 phiếu)
Từ khóa: ,
Đăng bình luận

Mẹo: Ý kiến của bạn sẽ giúp tăng chất lượng bài viết


Cùng chuyên mục
Giới thiệu đội hình chính trong Tấm Cám Đại Chiến icon

Giới thiệu đội hình chính trong Tấm Cám Đại Chiến

Tấm Cám Đại Chiến một game mobile cực hot gần đây gây được tiếng vang lớn, đặc biệt vì đây là game mobile kết hợp nhiều câu truyện của châu âu và đặc biệt là câu truyện Tấm Cám của Việt Nam chính vì điểm này rất...

2.8K Android, IOS
Tìm hiểu 3 nhân vật chính trong game Hoa Thiên Cốt icon

Tìm hiểu 3 nhân vật chính trong game Hoa Thiên Cốt

Hôm nay trong bài viết này Mchoigame.Org sẽ giúp các bạn đi tìm hiểu về 3 nhân vật chính trong game Hoa Thiên Cốt, để xem có mỗi nhân vật có những gì đặc trưng nhé. Hoa Thiên Cốt Nàng là vị thần cuối cùng trên thế...

923 Android, IOS
Quyền Vương 98 – Điểm Thiên Phú icon

Quyền Vương 98 – Điểm Thiên Phú

Hôm nay Mchoigame.Org xin giới thiệu đến các bạn về Điểm Thiên Phú trong game quyền vương 98 cho những game thủ nào chưa biết. Thiên Phú là hệ thống Cường Hóa thuộc tính, có thể khỏa lấp khuyết điểm – bổ sung năng lực của toàn...

1.3K Android, IOS
4 vị tướng thuần Việt trong Loạn Đấu Võ Lâm icon

4 vị tướng thuần Việt trong Loạn Đấu Võ Lâm

Loạn Đấu Võ Lâm một game mobile thuần việt ăn khách nhất năm 2016 này trong đó có sự xuất hiện 4 vị tướng thuần Việt mà game thủ chúng ta chắc hẳn ai nấy cũng đã biết.Bây giờ chúng ta hãy cùng Mchoigame đi tìm hiểu...

1.4K Android, IOS